Lepingust taganemine

Lepingust taganemine

1. Kui Teenuse kasutaja soovib tellimuse esitamise järgselt ja enne lepingu osutaja poolset täitmist lepingust taganeda, siis kohustub Teenuse kasutaja sellest võimalikult kiiresti Teenuseosutajale kirjalikult teatama. Kirjalik teade tuleb saata  aadressil robin.metsva@isport.ee . Teates tuleb märkida tellimuse number, millest soovitakse taganeda ning lisada Teenuse kasutaja kontaktandmed (eesnimi, perekonnanimi,  kontakttelefon, arveldusarve number).
2. Kui taganemisavaldus jõuab Teenuseosutajani peale Teenuseosutaja poolset Lepingu täitmist ning taganeja puhul on tegemist tarbijaga, siis toimub Lepingust taganemine vastavalt E-poe Lepingu peatükile „Tarbija 14-päevane lepingust taganemisõigus”.
3. Teenuse osutaja kannab Teenuse kasutajale tasutud summa tagasi viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul alates lepingust taganemise teate kätte saamisest. Teenuse kasutaja poolt tasutud summa kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine Teenuse osutajale.


 

Tarbija 14-päevane lepingust taganemisõigus

1. E-poes tarbijaga sõlmitud lepingutele kehtib 14-päevane sidevahendi abil sõlmitud lepingust taganemisõigus. Tähtaeg algab päevast, mil toode on Teenuse kasutajale kättetoimetatud. E-poes loetakse tarbijaks füüsilist isikut, kes on ostnud E-poest tooteid või teenust, mis ei seondu tema majandus- või kutsetegevusega.
2. Toote tagastamiseks tuleb esitada taganemisteade elektronposti aadressile robin.metsva@isport.ee .Teates tuleb märkida tellimuse number, millest soovitakse taganeda ning lisada Teenuse kasutaja kontaktandmed (eesnimi, perekonnanimi,  kontakttelefon, arveldusarve number).
3. Tarbijast Teenuse kasutaja Lepingust taganemisel tuleb ostetud asi viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul pärast lepingust taganemisest teatamist, tagastada.
4. Tagastatav toode peab olema puuduseta, täiskomplektne, originaalpakendis ja kasutamata.
5. Tagastamisel kantakse Teenuse kasutajale raha tagasi viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 päeva pärast lepingust taganemise teate saamist ja eeldusel, et Teenuse kasutaja on ostetud toote Teenuse osutajale tagastanud. Teenuse kasutaja poolt tasutud summa kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine Teenuse osutajale.
6. 14-päevane tagastusõigus ei kehti järgnevate toodete puhul:
6.1. tooted, mis on valmistatud Teenuse kasutaja isiklikke vajadusi arvestades;
6.2. avatud pakendiga, eemaldatud etiketiga või kasutustunnustega tooted.
7. Teenuse kasutaja kohustub kandma toote tagastuskulud 10 euro ulatuses, välja arvatud juhul kui tagastamisele kuuluv toode ei vastanud tarbija tellimusele.
8. Juhul kui peale toote tagastamist ilmneb, et toode ei vasta E-poe Lepingu punktis 4 toodud tingimustele, siis raha Teenuse kasutajale ei tagastata ning tagastatud toode jääb Teenuse osutaja juurde hoiule. Hoiustamise või Teenuse kasutajale toote tagastamisega seotud kulud katab Teenuse kasutaja.

Baltic Betting OÜ @ 2017